1 Ladda ner och installera OpenBVE

1.1 Systemkrav

1.1.1 Minsta systemkrav

 1. CPU: Intel Core Duo 2 eller AMD Athlon 64 x2 @ 2.0 GHz
 2. Minne: 4 GB
 3. Hårddisk: För en grundinstallation 18 MB ledigt, för att installera ett 20-tal banor och fordon behövs minst 400 MB fritt utrymme
 4. Grafikkort: NVIDIA GeForce 9500GT eller likvärdigt Radeon-kort med 512 MB minne
 5. Ljudkort: OpenAL-kompatibelt
 6. Operativsystem: Windows 7 (det finns versioner för Linux och MacOS, som inte behandlas av OpenBVE.net)
 7. .NET ver 4.5
 8. OpenAL ver 1.1

1.1.2 Rekommenderade systemkrav

 1. CPU: Intel Core i3 eller AMD Athlon II @ 2.0 GHz eller mer
 2. Minne: 8 GB
 3. Hårddisk: För en grundinstallation 18 MB ledigt, för att installera ett 20-tal banor och fordon behövs minst 400 MB fritt utrymme
 4. Grafikkort: Intel HD Graphics 3000, NVIDIA GeForce GT 300 eller likvärdigt Radeon-kort med 1 GB eller mer
 5. Ljudkort: OpenAL-kompatibelt
 6. Operativsystem: Windows 10 (det finns versioner för Linux och MacOS, som inte behandlas av OpenBVE.net)
 7. .NET ver 4.5
 8. OpenAL ver 1.1

1.2 Ladda ner filer från Internet

1.2.1 Hämta OpenAL

OpenBVE använder ett tillägg som kallas OpenAL. Du behöver ladda ner och installera detta tillägg innan du installerar OpenBVE. Ladda ner tillägget från den officiella webbplatsen för OpenAL. Gå till Downloads och klicka sedan på texten OpenAL 1.1 Windows Installer (zip) för att starta nedladdningen. Klicka sedan på Spara fil i den dialogruta som visas. Beroende på hur din webbläsare är inställd, kan du välja vart filen ska sparas eller filen kommer, förinställt, att sparas i Hämtade filer-katalogen.

1.2.2 Hämta OpenBVE

OpenBVE finns att ladda ner från den officiella webbplatsen för OpenBVE. På den webbplatsen startsida välj DownloadDownload OpenBVE. Klicka på den blå knappen under rubriken Windows (Installer), för att ladda ner senaste stabila versionen. Klicka sedan på Spara fil i den dialogruta som visas. Beroende på hur din webbläsare är inställd, kan du välja vart filen ska sparas eller filen kommer, förinställt, att sparas i Hämtade filer-katalogen.

Den senaste versionen av OpenBVE is 1.5.3.6 när detta skrivs. Filen som laddas ner heter openBVE-1.5.3.6-setup.exe och är 7,49 MB.

1.2.3 Hämta Uchibo-linjen

Uchibo-linjen är en klassisk linje i BVE-världen. Den följer med de BVE-programmet som skapades av Takashi Kojima alias Mackoy.

Vi behöver lägga till minst en linje och ett tåg för att testa OpenBVE efter installationen. Du laddar hem Uchibo-linjen från denna webbsida på Mackoy:s webbplats. Klicka på länken uchibo10.zip för att starta nerladdningen. Beroende på hur din webbläsare är inställd, kan du välja vart filen ska sparas eller filen kommer, förinställt, att sparas i Hämtade filer-katalogen.

1.3 Installera OpenBVE

1.3.1 Installera OpenAL

Gå med Utforskaren till den katalog där du sparade filen openAL Installer.zip. Packa upp filen oalinst.exe och dubbelklicka på den för att påbörja installationen av OpenAL. Windows UAC kan visa en fråga om du vill köra denna fil. Svara Ja på denna fråga. Om du inte har administrationsrättigheter på ditt inloggningskonto kommer du att behöva ange administrationslösenordet för datorn.

Skärmbild av OpenAL användaravtal
Bild 1: OpenAL-installerarens dialog för användaravtal.

Klicka på OK-knappen för att starta installationen. När installationen är klar kommer ett meddelande att visas om detta.

Skärmbild av meddelandet att installationen har slutförts
Bild 2: Meddelandet att installationen av OpenAL har slutförts.

1.3.2 Installera OpenBVE

Gå med Utforskaren till den katalog där du sparade filen openBVE-1.5.3.3-setup.exe. Dubbelklicka på filen för att starta installationen av OpenBVE. En varning kan visas om du vill köra filen eller ej. Klicka påk Kör. Windows UAC kan visa en fråga om du vill köra denna fil. Svara Ja p&arinG, denna fråga. Om du inte har administrationsrättigheter på ditt inloggningskonto kommer du att behöva ange administrationslösenordet för datorn.

Sedan kan du välja språk för installationen. Det förvalda språket är English. Välj det språk du föredrar ock klicka på OK-knappen.

Skärmbild av soråkvalsdialogen
Bild 3: OpenBVE-installationens dialog för soråkval.

Nästa dialogruta frågar vart du vill installera OpenBVE-programmet. Den förvalda platsen är C:\Program Files(x86)\openBVE. Klicka på Next-knappen för att fortsätta.

Skärmbild av dialogen för att välja installationskatalog för OpenBVE
Bild 4: Dialogfönstret för att välja installationskatalog fö OpenBVE.

Nästa dialog frågar efter namnet på rubriken i startmenyn för OpenBVE. Förvalt värde är openBVE. Klicka på Next-knappen för att fortsätta.

Skärmbild av dialogfönstret för att välja vilken rubrik att skapa i startmenyn.
Bild 5: Dialogfönstret för att välja vilken, om någon, rubrik att skapa i startmenyn.

Nästa dialog frågar om det ska skapas ytterligare genvägar. Förvalt värde är att skapa en genväg på skrivbordet för OpenBVE och en till genväg till katalogen för tillägg till OpenBVE. Välj i enlighet med dina önskemål. Klicka sedan på Next-knappen för att fortsätta.

Skärmbild av dialogfönstret för att välja om ytterligare genvägar ska skapas
Bild 6: Dialogfönstret för att välja om ytterligare genvägar ska skapas.

Nästa dialog frågar vart tillägg till OpenBVE ska lagras. Dessa tillägg, addons, är banor och tåg som du senare kommer att ladda ner och installera för att köra i OpenBVE.

Det blir lättare senare om du har läs- och skrivrättigheter till platsen där tilläggen sparas. Därför är en underkatalog till Dokument-katalogen ett bra val. För det första alternativet i dialogen, Default, kan det vara så att du inte kan ha tillgång till den katalogen i Utforskaren utan att behöva ändra inställningarna så att dolda filer visas. För det andra alternativet i dialogen, Program, kan det vara så att du inte har skrivrättigheter där om du inte har administratörsrättigheter på ditt inloggningskonto. Det tredje alternativet, Custom, låter dig välja en underkatalog till din Dokument.katalog där du, förvalt, har alla rättigheter som behövs för att lägga till filer manuellt.

Välj det alternativ du föredrar och klicka på Next-knappen för att fortsätta.

Screen dump of the dialogue window to select which path to install add-ons to
Bild 7: Val av plats för att installera OpenBVE-tillägg.

Om du i föregående steg valde alternativet Custom för plats att spara OpenBVE-tillägg, kan du nu ange sökväg vart du ska spara banor, tåg och andra tillägg.

För att välja platser under din Dokument-katalog, ange sökvägen C:\Users\Username\Documents\openBVE\LegacyContent\Railway för banorna, C:\Users\Username\Documents\openBVE\LegacyContent\Train för tågen, och slutligen C:\Users\Username\Documents\openBVE\LegacyContent\Other för de andra tilläggen. Ersätt Username i sökvägen med det användarnamn du har på den dator där du installerar OpenBVE.

Skärmbild av dialogfönstret för val av sökväg till OpenBVE-tillägg
Bild 8: Exempel på användardefinierad sökväg till platsen där OpenBVE-tillägg ska lagras.

Nu visas ett fönster med rubriken Ready to install, där några av de valda alternativen för installationen av OpenBVE visas.

Skärmbild av det sista fönstret innan OpenBVE installeras
Bild 9: Fönster med texten Ready to install.

Installationen sker och förloppet visas med en liggande stapel.

Skörmbild dör förloppet av installationen visas.
Bild 10: Förloppet visas under installationen.

När installationen har genomförts visas ett meddelande. Klicka på Finish-knappen för att starta OpenBVE.

Skärmbild av fönstret när installationen av OpenBVE är genomförd
Bild 11: Meddelandet om genomförd installation.

Om installationen av OpenBVE lyckats visas programmets startfönster. Installationen av OpenBVE är nu. klar. Vi har emellertid inga banor och tåg installerate, så för att testa installationen av OpenBVE är nästa steg att installera en bana med ett tåg.

Skärmbild av OpenBVE startfönster
Bild 12: OpenBVE startfönster.

1.3.3 Installera Uchibo-linjen

Uchibo-linjens paket innehåller ett tåg, JR typ 113 elektriskt motorvagnståg, och en bana med grafiska objekt och ljud. Den installeras för att testa att installationen fungerar som den ska, och därför att den innehåller grafiska objekt som andra banor kan använda.

Gå till den katalog där du sparade filen uchibo10.zip vid nerladdningen. Packa upp filen uchibo10.msi från zip-arkivet.

Dubbelklicka på filen uchibo10.msi för att starta installationen av Uchibo- linjen. Den första dialogrutan ska ha rubriken Welcome to the BVE Uchibo Line Setup Wizard. Klicka på Next-knappen.

Skärmbild av första dialogfönstred vid installation av Uchibolinjen
Bild 13: Start av installationen av Uchibo-linjen.

I nästa dialogfönster med rubriken Select installation folder kan du ange sökvägen till den plats på datorn där du vill installera Uchibo-linjen. Du ska ange sökvägen till OpenBVE:s katalog LegacyContent..

Om du, när du installerade OpenBVE, valde att ha dina banor och tåg i din Dokument-katalog, blir sökvägen för Uchibo-linjen C:\Users\Username\Documents\OpenBVE\LegacyContect\, där du ersätter Username med ditt användarnamn på datorn.

Efter att ha kontrollerat att sökvägen är rätt, klicka på Next-knappen.

Skärmbild av dialogFönstret där sökvägen för tillägg anges
Bild 14: Ange sökvägen till den plats där du ska installera Uchibo-linjen.

Nästa dialogfönster talar om att installationen startas om du trycker på Next-knappen. Gör så.

Skärmbild av fönster som talar om att installtionen startar i nästa steg
Bild 15: Starta installationen av Uchibo-linjen.

Installationen påbörjas. Windows UAC kan fråga dig om du vill köra filen. Svara Yes på det. Om du inte har administratörsrättigheter på ditt inloggningskonto, måste du ange att administratörslösenord för datorn.

Skärmbild med en liggande stapel som visar installationsförloppet
Bild 16: Installationen pågår.

Ett dialogfönster talar om när installationen är klar.

Skärmbild av meddelande att installationen är klar
Bild 17: Installationen av Uchibo-linjen är klar.

Nu är huvuddelen av OpenBVE-installationen klar. Nästa steg är att kontrollera att programmet kan styras korrekt från tangentbordet.

1.4 Efter installationen

1.4.1 Kontrollera funktionen

Under installationen av OpenBVE placerades en starticon för programmet i Windows startmeny (om du inte valde bort detta). Använd den för att starta OpenBVE om programmet inte redan är igång.

Om installationen gick bra visas ett dialogf&oumL,nster för att välja bana och tåg. Om du installerade Uchibo-linjen i katalogen Documents\OpenBVE\LegacyContent gå i OpenBVE till fältet (inte knappen) Start new gameRouteSelectionBrowse manually och välj där sökvägen till katalogen C:\Users\Username\Documents\OpenBVE\LegacyContent\Railway\Route\Uchibo, där du ersätter Username med ditt eget användarnamn på datorn.

Välj att använda det förvalda tåget för Uchibo-linjen genom att i OpenBVE-fönstret gå till Start new gameTrainSelectionRoute default och markera rutan Use the train suggested by the route.

Skärmbild av dialogen f&oumL,r att välja bana och tåg att köra
Bild 18: Dialogför att välja bana och tåg att köra.

I fältet för att välja bana finner du ett alternativ för Uchibo-linjen, vilket är namngivet till 1157M.csv. Klicka på texten 1157M.csv för att markera den och clicka sedan på Start-knappen i vänstra nedre hörnet av fönstret.

Nu ska du ses en förarhyttsvy med indikatorer och kontroller. För att kontrollera att kontrollerna fungerar som avsett, behöver du just nu bara uppmärksamma dessa indikatorer och kontroller:

I vänstra nedre delen av fönstret finns 3 halvgenomskinliga indikeringar med text i:

 1. Indikator av körriktning: Den vänstra indikeringen
 2. Indikator för pådraget: Indikeringen i mitten
 3. Indikator för bromsarna: Den högra indikeringen

Skärmbild av förarhyttsvy med de i texten nämnda komtrollerna och indikeringarna markerade med text
Picture 19: Förarhyttsvyn med i texten nämnda kontroller och indikatorer markerade med text.

För att kontrollera tangentbordsstyreningen av OpenBVE, gör följande test:

 1. Körriktningsindikatorn visar N för neutral. Tryck på F-tangenten. Indikatorn ska nu visa F för framåt. Tryck på B-tangenten. Indikatorn för körriktning sk nu visa N igen.
 2. Körriktningsindikatorn visar N. Tryck på B-tengenten igen. Indikatorn ska nu visa B for bakåt. Tryck på F-tangenten. Indikatorn ska nu visa N igen.
 3. Pådragindikatorn visar N. Tryck på Z-tangenten flera gånger och kontrollera att pådragsindikatorn stegar upp från P1 till P4. Tryck på A-tangenter flera gånger och kontrollera att indikatorn stegar neråt från P4 till P1 och sedan till N.
 4. Bromsindikatorn visar EMG för nödbroms (Emergency Braking). Tryck på ,-tangenten (komma) och kontrollera att bromsindikatorn stegar ner från B8 till B1 och sedan till N. Tryck på .-tangenten (punkt) flera gånger och kontrollera att bromsindikatorn stegar upp från P1 till P8.
 5. När nödbromsen kontrolleras ska bromsindikatorn visa EMG när /-tangenten trycks.

I de flesta simuleringar sköts dörrarna automatiskt av en simulerad konduktör; Höger och vänster sidas dörrar öppna indikeras med blå bakgrund till bokstäverna L (vänster> och R (Höger) längst ner i mitten av fönstret.

För att avsluta, tryck på Esc-tangenten för att få en meny med olika alternativ, däribland Quit (avsluta).

1.4.2 Katalogstruktur och filer

Detta avsnitt är lite av överkurs. Det är inte nödvändigt att känna till katalogstrukturen i OpenBVE för att använda simulatorn. Emellertid, förr eller senare, behöva veta detta efter att ha laddat ner en bana eller ett fordon för OpenBVE från Internet. Deras installationsprogram (om de alls finns) ger inte alltid önskat resultat. När sådana problem uppstår, är lösningen ofta att manuellt flytta filer till den plats dör de ska vara.

Det finns 2 sätt på vilket banor och fordon distribueras för OpenBVE. Det nyaste sättet att distribuera banor och tåg är i paket, så kallat managed content. Det gamla, än så länge dominerande, sättet att distribuera banor och tåg är i zip-arkiv eller med olika installationsprogram, så kallat legacy content.

I OpenBVE sparas legacy content och managed content i separata kataloger i OpenBVE datakatalogstruktur. De underkatalogerna i OpenBVE övergripande datakatalog heter LegacyContent respektive and ManagedContent. Här förklaras katalogstukturen för legacy content, eftersom det är den typen av banor och tåg som brukar hamna fel och/eller behöva manuell korrigering.

Exempel på katalogstruktur för OpenBVE leqacy content-katalog med underkataloger
Bild 20: Exempel på katalogstruktur för OpenBVE LegacyContent-katalog med underkataloger. Det ör 3 banor installerade i detta exempel (Uchibo, Nankai och NYCTA L) och 3 tågtyper (113, E218 and R143).

1.4.2.1 The LegacyContent-katalogen

Denna underkatalog till huvudkatalogen för OpenBVE-tillägg, har en absolut sökväg som kan vara C:\Users\Username\Ducuments\OpenBVE\LegacyContent (där Username är ersatt med ditt inloggningsnamn på datorn). Det finns 2 underkataloger: Railway (beskriven i sektion 1.4.2.1.1 nedan) och Train (beskriven i sektion 1.4.2.1.2 nedan), var och en av dem med omfattande innehåll.

1.4.2.1.1 Katalogen LegacyContent\Railway

Katalogen BVE\Railway innehåller alla data som beskriver en bana. Det finns 3 underkataloger: Object för grafiska objekt, Route för bandefinitioner, och Sound för ljud.

1.4.2.1.1.1 Katalogen LegacyContent\Railway\Object

Denna katalog innehåller underkataloger med grafiska objekt. Vanligen har varje bana sin egen underkatalog.

Det finns 2 sorters filer för grafiska objekt: Textfiler som definierar varje 3D objekt, och bitmappsfiler som utgör mönstret på 3D-objektens synliga ytor. Bitmappsbilderna har filnamnändelsen .bmp. Textfilerna som definierar 3D objekt i OpenBVE kan vara kodade i 4 olika format:

 1. En gammal version med filnamnsändelsen .b3d
 2. En nyare version med filnamnändelsen .csv
 3. Den nyast med filnamnsändelsen .x
 4. För animerade objekt finns en speciell definitionsfiltyp med filmnamnsändelsen .animated
1.4.2.1.1.2 Katalogen LegacyContect\Railway\Route

Denna katalog innehåller underkataloger med bandefinitioner för de olika installerade banorna. Vanligen har varje banuppsättning sin egen underkatalog. Bandefinitionerna i OpenBVE kan vara kodade i något av 2 format:

 1. En gammal version med filnamnsändelsen .rw
 2. En nyare version med filnamnsändelsen .csv

En bandefinition är en textfil som beskriver banan för ett tåg: Vilket tåg som ska användas och vilka grafiska objekt som ska visas och dessa objekts relativa läge i förhållande till tågets väg. Också lägena för olika ljudobjekt definieras i relativt förhållande till tågets väg. Dessa ljud kommer inte från tåget som körs (tåg har sin egen uppsättning av ljud i tågdefinitionen) utan är andra ljud som klockorna vid en plankorsning, annonsering av stationer och diverse miljöljud.

Ibland vill man ha flera alternativ för en linje, som till exempel olika tidtabeller för lokaltåg som stannar vid alla stationer och expresståg som stannar bara vid större stationer. Varje sådant alternativ skrivs i en separat banfil av banans skapare.

1.4.2.1.1.3 Katalogen LegacyContent\Railway\Sound

Denna katalog innehåller underkataloger med ljudfiler för olika banor. Vanligen har varje bana sin egen underkatalog med ljudfiler.

1.4.2.1.2 Katalogen LegacyContent\Train

I den här katalogen finns underkataloger för varje tåg eller annat rälsfordon som är installerat i OpenBVE. Tågen in denna katalog är bara de tåg som ska köras på en bana. De tåg du ser på en bana med inte kör själv är bara statiska grafiska objekt på denna bana.

I underkatalogen för varje fordon finns textfiler som beskriver fordonets prestanda och andra egenskaper. Det finns också definitioner som beskriver förarplatsen i förarhyttsvyn i OpenBVE. Det finns också en mängd ljudfiler som innehåller ljud för motor, bromsar dörrar som öppnas och stängs och så vidare. Ett antal bitmappsbilder för förarhyttsvyn finns också i fordonets underkatalog.


Denna sida på svenska har visats 0 gånger

HTML-koden på denna sida är validerad som korrekt HTML5 CSS-koden för denna webbsida är validerad som korrekt CSS Denna webbsida är, efter bästa förmåga, tillgänglig för funktionsnedsatta © Patrick Norqvist
Sist ändrad: 2018-maj-09
Denna webbsida har skapats med Anteckningar Webbservern kör Apache